Maristonpakat - Maristonpakka Dunes

Suomessa on paljon kiinnostavia luontokohteita. Kalajoen Maristonpakat ovat ehdottomasti yksi niistä. Mäntyjen juuret kohoavat korkeuksiin hiekan väistyttyä niiden alta. Jotenkin nämä puut silti jaksavat sinnitellä, ja se on kaikessa karuudessaan minusta kaunista. 

There is lot of interesting nature targets in Finland. Kalajoki's Maristonpakat is absolutely one of them. Pines roots rise for high when the sand is running out of them. Somehow these trees still survive and I think this is beautiful in all barrenness.

Luonnon muovaamia omia taideteoksia.
Nature create it's own art.


Luontoretki herätti miehessäni alkukantaiset vaistot ja hän kiipesi puuhun.
Melkoinen apinamies.

Nature tour awakened my boyfriends primitive instincts and he climbed on the tree. 
Quite a monkey man.


Ankarat olosuhteet miniaavikolla.
Tiny deserts, harsh conditions.


Dyynien välissä myös liikkuva dyyniosa, jossa hiekka ei pysähdy.
Between the dunes there is moving dune where the sand doesn't stop.


Ehdottomasti tutustumisen arvoinen paikka. Lisää tällaisia retkiä odotellessa...
Definitely worth of visit. Waiting more these kind of trips...
NewerStories OlderStories Home

0 comments:

Post a Comment